Smart Beltcount

h_smartbeltcount

“ระบบควบคุมการจ่ายสินค้าสำเร็จรูป”

 

การจ่ายสินค้าที่ผิดพลาดนั้นส่งผลถึงด้านประสิทธิภาพที่ลดลงรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น การควบคุมขั้นตอนการจ่ายสินค้าที่สายจ่ายและความถูกต้องของจำนวนสินค้าที่ครบถ้วนนั้น เป็นแนวทางที่โปรแกรม Smart Belt เข้ามาช่วยจัดการหน้าที่เหล่านั้นให้ทั้งหมด ทั้งในแง่ของการบริหารการจัดการข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

smartbelt1

Software Overview
- ควมคุมการจ่ายสินค้าด้วยระบบ Truck+ หรือติดต่อข้อมูลผ่านระบบ ERP
- แสดงผลรายละเอียดการจ่ายสินค้าและจำนวนที่ถูกต้องด้วยระบบ Real Time สามารถเลือกติดตั้ง LCD Monitor ได้ตามจุดที่ต้องการ
- ควมคุมและแสดงผลผ่านระบบ Network สามารถดูข้อมูลแบบออนไลน์ได้
- สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้เพื่อตรวจเช็คและจัดทำ Report ในการจ่ายสินค้า

 

Smart Belt Counter (Option)
- ควมคุมการนับด้วยระบบ 2 censer เพื่อให้กระบวนการ การนับมีความแม่นยำยิ่งขึ้น พร้อมทั้งควบคุมการทำงานด้วย PLC
- ระบบสามารถตรวจนับวัตถุที่เป็นทั้งถุงและกล่อง รวมถึงสามารถรองรับวัตถุในลักษณะที่มันแวว
- ระบบสามารถคำนวณอัตราความเร็วในการจ่ายสินค้าและสามารถแสดงเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ ในกรณีที่ระบบ Belt มีปัญหาสามารถแสดง Alarm บนหน้าจอ LCD และส่งข้อมูลไปยังห้องควบคุมได้ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันที